Milý otče, inspirován korespondencí „papeže úsměvu“ Albina Lucianiho osměluji se psát Vám za práh věčnosti, který jste právě překročil... Nejprve se vrátím k našemu poslednímu telefonickému hovoru, jenž pro mne nabyl zcela mimořádného významu poté, kdy jsem se dozvěděl, že následujícího dne jste uslyšel onu výzvu: Služebníku dobrý a věrný, vejdi a raduj se u svého Pána (Mat 25, 21)...

 

Číst dál...

V poslední době jsem častěji jezdil pracovně do různých anglicky mluvících zemí a vnímal místní specifika. V Británii, USA a v dalších zemích v Africe, Evropě a Severní Americe už dnes působí asi sto nigerijských kněží z Misijní společnosti svatého Pavla (M.S.P.); v jejím semináři je asi 120 bohoslovců. Misie opačným směrem než před sto lety jsou dnes realitou...

Číst dál...

Jeden z východních koncilních otců, patriarcha Maximos IV. Saigh ve svém vystoupení na Druhém vatikánském sněmu (jehož jednací řečí byla ovšem latina) – použil francouzský jazyk: právě proto, aby zdůraznil, že latina není jazyk všeobecné církve. Teologicky je jasné, že církev, Boží lid, mystické tělo Kristovo, nemá žádný „svůj“ jazyk. Každý jazyk, kterým mluví křesťané, je jazyk církve. Všechny jazyky Bůh slyší, všem rozumí...

Číst dál...

Rodiče své malé děti milují – berou je vážně, starají se o ně, všímají si jich, neunikne jim žádný pupínek na kůži, projev nepřirozené únavy, změna nálady. Dali by za své děti život. Ale neberou je úplně vážně, neřídí se každým jejich slovem – vždyť děti často ani nevědí, co povídají, opakují třeba frázi, kterou někde slyšely, užívají slova, jejichž přesný smysl jim ani není znám. Říká se tomu, že děti žvatlají.

Číst dál...

Jak říká britský spisovatel C. S. Lewis, křesťanské manželství je něco úplně jiného než manželství, jak mu rozumí lidé mimo křesťanství. Zdůraznila bych, že křesťanské manželství nelze žít bez Boha; bez jeho pomoci se rozpadne. Pater James Manjackal to začal říkat jako první, a po něm někteří další kněží: manželství je kousek ráje na světě, na světě, kde lidé od pádu do dědičného hříchu už nežijí v ráji. A domnívám se, že to má i oporu v Písmu svatém...

Číst dál...