Láska je „jediný platný doklad o tom, že jsme křesťané“. Pokud jeho platnost propadne, nejsme už Ježíšovými svědky. Láska je vždycky konkrétní. Kdo není konkrétní a mluví o lásce, dělá jen telenovelu. „Ježíš je vždycky nablízku, věří v tebe víc, než ty věříš sám sobě.“

Láska není pravdivá, pokud není svobodná.“

Tajemství něhy je opatrovat druhého.“

Pokud neumíš říci NE, nejsi svobodný. Svobodný je, kdo umí říci ANO i NE.“

Láska se živí důvěrou, úctou a odpuštěním.“ Není to hezká básnička, kterou se můžeme naučit nazpaměť.“

Vstaňte, Bůh vás chce mít na nohou.“

Číst dál...

Snažím se stále si zjednodušovat život... Další zajímavá slova od mého putujícího kamaráda. Ale co to obnáší a je v tom i něco inspirativního pro křesťana? Sám mi popsal svoje „zjednodušování“. Například se snaží v kavárně objednávat pokaždé to samé. Zjistil, že dlouhé zkoumání nápojového lístku zbytečně zdržuje...

Číst dál...

Jak se Ježíš vztahoval k lidem? Pro své učedníky byl jistě Mistr a Pán. Sám se nazývá Králem, jehož království není z tohoto světa. Přistupuje k tomu ale nejednou důvěrnější poloha, a určitý vrchol můžeme vidět při Poslední večeři, kdy učedníky nazývá už ne svými služebníky, ale svými přáteli...

Číst dál...

Nerozhodujeme o tom, jak dlouho budeme žít, ale rozhodujeme, jak budeme žít. Je-li mezi mrtvými někdo, kdo žil zbožně, se smrtí počítal a každý večer děkoval Bohu za to, že mu dal další den jako dar, je teď v nebi a hledí na našeho nebeského Otce. Byl-li mezi mrtvými někdo, kdo Bohem pohrdal, je to pochopitelně horší...

Číst dál...